Mercedes-Benz Global Training Experience 2015

|


Každé jedno zamestnanie prináša benefity. Samozrejme vä?šinou úzko súvisia s odborom, v ktorom pracujete a preto sa nie je ?omu ?udova?, ke? predávate autá, že sa vám raz za ?as podarí niekde vycestova?. Najvä?šou akciou, ktorú každoro?ne organizuje Mercedes-Benz je Global Training. V skratke si to viete predstavi? ako obrovské školenie niekde na peknom mieste v rámci Európy, kde sa vystriedajú behom pár mesiacov vybraní zamestnanci jednotlivých dílerov Mercedesu takmer z celého sveta. Tento rok sa Global Training Experience konal v Portugalsku na okruhu Estoril a bol zameraný na predstavenie nových modelov GLC, GLE SUV, GLE Kupé, AMG-GT, C63 AMG a 450 AMG Sport.

Aj ke? sa na prvý poh?ad môže zda?, že ide o príjemnú firemnú „dovolenku“, tak sa ve?mi mýlite. Najúnavnejšie na celom je samotná cesta. My sme odchádzali o štvrtej ráno autobusom z Bratislavy do Viedne odtia? letecky do Frankfurtu, tam sme následne prestupovali na druhý let smer cie?ová destinácia Lisabon. Jasná vec, že s partiou kolegovcov z celého Slovenska, s ktorými máte možnos? sa vidie? raz za ?as cesta ubehne rýchlo, ale únava na seba nenechá dlho ?aka?.
 

 
Nemecká precíznos? a na?asovanie tu dostáva iný rozmer a než sa stihnete spamäta? stojíte na tribúne v boxoch na okruhu Estroil, odkia? v 90-tych rokoch vychádzali na tra? esa ako Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher alebo Damon Hill. Po perfektne spracovanom a dynamickom privítaní si nás rozdelia školitelia do skupín a za?íname ...
 

?asový harmonogram slovenskej ?asti na Global Training Experience Portugalsko 2015
 
Okrem toho, že som ve?ký fanúšik AMG vozidiel a moja fb stránka Dano & AMG je najvä?šia komunita AMG fanúšikov na Slovensku som sa logicky najviac tešil na bloky, kde sa nachádzajú spomínané tri písmenká. Za?nem s testovacími jazdami a budem sa primárne venova? vozidlám AMG. Na okruhu sme za?ínali s modelmi AMG GT, ktoré boli nastavané za „velite?ským vozidlom“ GLE 63 4 MATIC kupé. Samozrejme na úvod nemohla chýba? dychová kontrola na alkohol, ktorú sme úspešne všetci absolvovali a išli sme na tra?. Tu by som podotkol, že nešlo o pretek, ale o dynamickú jazdu po okruhu, kde sme mali možnos? si vyskúša? ako sa vozidlá správajú v konkrétnych situáciách. Samozrejme limity majú všetky AMG vozidlá niekde inde :)
 
 
 
Autá dostali na okruhu zabra? a zaujímavé bolo, že sme ich museli hne? po príchode do "cie?a" na tvrdo vypnú?. Auta sa stále testovali a inžinieri zbierali množstvo pre nich dôležitých dát. Na druhej strane, ?o je lepší test, ako ke? sa vám v aute vystriedali stovky ?udí s rôznymi jazdnými štýlmi na okruhu, kde každý chce ma? lepší ?as ako jazdci formuly jeden? O všetky autá bolo samozrejme perfektne postarané a vždy boli na 100% pripravené. Nechýbali ani búra?ky resp. výlety mimo tra?, ruskí kolegovia by o tom vedeli rozpráva?. Inak spoluú?as? pri prípadnej vzniknutej škode bola 5000 EUR.