MilujemAutá Festival 2015

|


Prvý oficiálny ro?ník MilujemAutá Festivalu 2015 nadviazal na nultý ro?ník, ktorý sa konal minulý rok v Campingu Belá Nižné Kamence pri Terchovej. Hlavná myšlienka ostala taktiež nezmenená a to stretnutie historických a športových automobilov a všetkých milovníkov automobilizmu. Po?asie kopírovalo to minuloro?né, (za ktoré ve?mi pekne ?akujeme) takže príjemné po?asie sekundovalo nádherným vozidlám a hojnej ú?asti návštevníkov ...

Samotné stretnutie sme koncipovali ako jednod?ové stretnutie pre všetkých, ktorí milujú autá a konalo sa v zadnej ?asti spomínaného kempu. Vstup bol vo?ný a v?aka sponzorom sme mohli zabezpe?i? okrem iného pre ú?astníkov zadarmo guláš ako aj pamätné nálepky. Samozrejme nechýbala ani bohatá tombola, ale po?me k tomu najdôležitejšiemu, k autám.

 

Medzi prvých ú?astníkov, ktorí za?ali prichádza? v sobotu ráno boli milovníci veteránov z okolia Žiliny ako aj hlavní "automobiloví" sponzori Mercede-Benz Žilina, BMW ŽilinaNISSAN Point Žilina. Hne? ved?a seba ste teda mohli vidie? autá z ?ias socializmu, ktoré pomaly za?ínajú okrem hodnoty nabera? aj na exkluzívnosti, tak aj superšporty a hyperšporty 21.storo?ia.
 

 
Ukážka vyššie spomínaných vozidiel, ktoré zaslúžene na seba st?hali pozornos?, ?i už výkonom, zvukom, svojim tvarom alebo rokom výroby.