MilujemAutá Festival 2014

|


MilujemAutá Festival 2014 reagoval na aktuálnu situáciu v okolí Žiliny a jej blízkeho okolia, ktoré trpelo nedostatkom možností alebo inak povedané akcií zamerané na motorizmus. Preto nám nenapadlo ni? jednoduchšie ako taký zraz usporiada?. Nultý ro?ník sa niesol v duchu pokory a nie ve?kého o?akávania, ke?že sme nikdy ni? podobné pred tým neorganizovali a da? skupinu roztrieštených majite?ov naozaj zaujímavých áut dokopy bolo v prvopo?iatku takmer nemožné. Samozrejme ako to býva po?asie nám tiež prialo a usilovne štyri dni pred zrazom imitovalo Niagarské vodopády...

Ešte vo štvrtok ve?er sa stretol organiza?ný výbor v podaní m?aTomáša ?uriša a rozmýš?ali sme aký bude plán B ak sa po?asie neumúdri. Po?as toho sa za?ali zbieha? aj chalani, ktorých sme poprosili o pomoc, ke?že pri takýchto akciách je pomoc viac ako potrebná. V kempe v Nižných Kamencoch, kde sa zraz usporiadal sme popíjali všetci pivo a každý na mobile pozeral vyhliadky po?asia na sobotu 12.7.2014. Najsrde?nejší bol k nám model Aladin na SHMÚ, ktorý hlásil slne?no a teplo ....
 

Piatok 11.7.2014 Campng Belá Nižné Kamence

A nemýlil sa. V sobotu bolo po?asie presne také ako sme všetci dúfali. Od rána svietilo slnko a teraz už môžem poveda?, že po?asie zohralo viac ako ve?kú úlohu, ktorá sa odrazila nie len na po?te zú?astnených posádok. Už od piatka sme mali na mieste pár Mercedesov ako napríklad A45 AMG, C43 AMG, G500, W123 kupé ?i Porsche 924. Prvá posádka prišla v sobotu na miesto ur?enia na Porsche 911 a Porsche 944 a postupne ich nasledovali ostatní ú?astníci nielen na historických vozidlách.
 

Porsche 924 - Porsche 911
Minikára Matúša Filipa jedného z najúspešnejších pretekárov na SR - Nafukovací hrad od Slovnaftu