MilujemAutá Festival 2014

|


MilujemAutá Festival 2014 reagoval na aktuálnu situáciu v okolí Žiliny a jej blízkeho okolia, ktoré trpelo nedostatkom možností alebo inak povedané akcií zamerané na motorizmus. Preto nám nenapadlo ni? jednoduchšie ako taký zraz usporiada?. Nultý ro?ník sa niesol v duchu pokory a nie ve?kého o?akávania, ke?že sme nikdy ni? podobné pred tým neorganizovali a da? skupinu roztrieštených majite?ov naozaj zaujímavých áut dokopy bolo v prvopo?iatku takmer nemožné. Samozrejme ako to býva po?asie nám tiež prialo a usilovne štyri dni pred zrazom imitovalo Niagarské vodopády...