Mercedes-Benz A45 AMG

|


Sta?í si prelistova? katalóg AMG modelov a hne? je jasné, že majú zastúpenie sná? vo všetkých segmentoch. V každom z nich nájdete krá?ovskú kubatúru s brutálnym zvukom a neopísate?nú atmosféru nemeckej precíznosti, ktorá sa podáva s neuverite?nou emóciou. Ke? sa pozrieme na paletu motorov nedávnej minulosti, tak nájdeme jeden 5-valcový dízel (C30 AMG), jeden 6-valec s kompresorom (C32 AMG) a vrchol inžinierstva v podaní, ?i už prepl?ovaných alebo atmosférických vidlicových 8 a 12 valcov...

Píše sa však rok 2014 a na trh prichádza najbrutálnejší hothatch všetkých ?ias. Auto, ktoré ako by bolo duševným nástupcom monštier z rally Skupiny B. Prišlo a hne? nastolilo nové pravidlá. Radový 4-valec s turbom a s výkonom 360 koní je svetová špi?ka. Áno, ?ítame o Golfe R400 o Audi RS3 Clubsport, ale faktom ostáva, že niekto by ve?mi chcel a niekto reálne jazdí. Inak povedané, ?i chceme, ?i nie ni? výkonnejšie zatia? neexistuje.
 
 
Mercedes-Benz A45 AMG je plnohodnotné AMG auto, takže žarty bokom. 45-?ka vás teleportuje na 100 km/h za 4,6 sekundy so zvukovou kulisou raketoplánu. Pre porovnanie C63 AMG Performance (V8 a 487HP) je na stovke o 0,2s skôr. Prirátajme k tomu pohon 4 Matic a krá? okresných ciest je na svete.

Auto sa už na prvý poh?ad líši od štandardného modelu. ?ierne 19 palcové kolesá pekne kontrastujú s ?ervenými brzdovými AMG strme?mi, ktoré krotia 350 mm predné kotú?e. Dvojdielna výfuková sústava s aktívnymi klapkami je pekne zapustená do zadného športového nárazníka a vaše športové srdce rozbúcha príplatkové zadne krídlo „ala“ WRC. Spredu má A45 klasicky pre športové Mercedesy dvojlamelovú masku, ktorá plynule prechádza do predného nárazníka s ve?kými otvormi, za ktorými je nielen samotný chladi?, ale na strane pred spolujazdcom aj prídavný chladi? vody. Vrchol inžinierstva divízie AMG potvrdzujú napríklad aj samotné komponenty chladenia, ktoré sú prevzaté z modelu SLS AMG.
 

 
Otváram dvere a sadám do nádherných Recaro sedadiel. Tu netreba ni? viac písa?, lebo to ?o vie Mercedes o autách, Brembo o brzdách vie Recaro o sedadlách. Chytám športový volant, ktorý má v oblasti úchytu brúsenú kožu a prsty mi schladia ve?ké hliníkové pádla, ktoré slúžia na radenie rýchlostí 7-stup?ovej automatickej prevodovky AMG SpeedShift.
Interiér každým jedným detailom nazna?uje, že toto nie je oby?ajné á?ko. Voli? automatickej prevodovky je na stredovom tunely, presne taký ako poznáte z vä?ších AMG modelov. Výduchy klimatizácie lemujú ?ervené linky, bezpe?nostné pásy sú ?ervené, ru?i?ky na budíkoch za?ínajú na 6-stej hodine a na rýchlomery nájdete ?íslo 320 km/h.
 

 
Pravou nohou zošliapnem brzdový pedál, k?ú?ik poto?ím doprava, ru?i?ky obídu ciferníky, ikony sa rozsvietia a motor beží. Zvuk, ktorý vychádza z koncoviek, ste mohli po?u? pri rýchlostných skúškach triedy WRC prípadne S2000. Inak povedané zvuk je jedna z naj veci na celom aute. Na stredovom tuneli zatla?ím páku do režimu D a pomaly sa rozbieham. V režime „C“ (Controlled Efficiency) je jazda úspornejšia, chránite lesy a nejeden EKO šialenec by vám dal pusu aj v?aka aktívnemu režimu „ECO“.
 
 
Ja, ale predsa šoférujem AMG auto! Jazdný režim dávam do S-ka (ECO sa automaticky deaktivuje), ?ahám k sebe ?avé pádlo otá?ky posko?ia vyššie, z otvorených klapiek výfukového potrubia sa kone?né valí zvuk, z ktorého je husia koža samozrejmos?ou a zvyšujúci tep pravidlom. Auto neuverite?ne zrých?uje, tla?í ma do sedadlá, všetko okolo sa rozmazáva a cesta sa zužuje. Na displeji mi bliká ?ervená šípka hore s názvom „UP“, ?ahám pravé pádlo a so zvukovou kulisou strely z kanóna prekonávam rýchlos? MACH 1, ostrá pravá ma núti brzdi? do 3-jky auto neuverite?né drží stopu, zatá?ku vychádzam pod plynom kanonáda sa opakuje.... a zrazu ste s autom jeden celok, vnímate každý jeden pohyb volantom, každé jedno cvaknutie prevodovky, všetko vnímate silnejšie ako kedyko?vek predtým.... dokáže toto ?udové vozidlo?