G-Class Expreience, Graz A

|


Ako predajca vozidiel zna?ky Mercedes-Benz sa ob?as dostanem na miesta, kde sa len tak, hoci kto nedostane. Naposledy som sa zú?astnil „poznávacieho výletu“, ktorý bol v rakúskom meste Graz a niesol názov G-Class Expreience s podtitulom Meet and greet a legend.

Cestu zo Žiliny som absolvoval už v nede?u. Cca 500 kilometrov som absolvoval na Mercedese-Benz E220 BlueTec (W212) s priemernou spotrebou 5.9 litra a to som nešiel ako slimák. ?o doda? E-é?ko opä? potvrdilo svoje kvality. Ubytoval som sa na hotely v centre Grazu, slnko svietilo, všade milión bicyklov a plno ?udí, nádherné historické mesto, ?o viac si môže ?lovek prija??
 

Pozvánka na G-Class Graz Experience 2014
 
Program nám za?ínal na druhý de? v pondelok o 8:30. Ráno rýchle ra?ajky a potom som už netrpezlivo ?akal s kolegami na autobus, ktorý nás mal odviez? do výrobného závodu Magna Steyr. Hne? na úvod treba podotknú?, že závod nevyrába len Mercedes-Benz G, ale napríklad aj Peugeot RCZ, Mini Countryman. ?o sa týka Mercedesu, tak napríklad na SLS sa tu striekala hliníková karoséria a vyrábali sa tu aj E-é?ka (W210), (W211) a ML (W163).
 
                                                         W 210                                                                                     W211                                                                              W163

Po našom privítaní nasledovalo malé ob?erstvenie, predstavenie programu, ktorý nás ?akal. Pozrel som si naživo G 500 Guard a jedno G upravené pre rally. To už nás, ale vonku ?akali testovací jazdci (všetci páni mali tak okolo 50 rokov). Celé absolvovanie "G-Class Expreience" by som rozdelil na tri etapy. Prvá etapa: nasadol som ako spolujazdec do ?iernej G 63 AMG a so zvukovou kulisou tornáda sme sa vybrali na testovaciu jazdu. Pomaly vchádzame na testovaciu tra?. V strede široká asfaltka a po bokoch zelené kopce s dos? výraznými stúpaniami a klesaniami.
 
                                                                           G 500 Guard                                                                                                        Ú?astník Rally Dakar
 
Neviem ako rýchlo sme išli, ke? sme vchádzali na okruch, ale zrazu testovací jazdec ?avou rukou podradil, po?ul som jemné cvaknutie, motor zahu?al, zatla?ilo nás do sedadiel a vystrelili sme dopredu so zvukovou kulisou prepl?ovanej V8-?ky s objemom 5,5 litra. Na konci rovinky sme mali na rýchlomery 180 km/h, potom plné brzdy a ostra zatá?ka doprava (pravé zadné koleso vo vzduchu) na to hne? kontra do?ava (od pneumatík sa valí kúdo? bieleho dymu) auto sa zahýbe do strán, ale sedí ako priklincované. Testovací jazdec sa pousmeje a povie: "Safety first"...
 

Mercedes-Benz G 63 AMG
 
Druhá názorná ukážka bola, ke? sme jazdili dookola a na plný plyn. V nádhernom zvuku V8 ste po?uli od testovacieho jazdca opä? len „Safety first“. V skratke mohli by ste stlá?a? plynový pedál tak silno ako len chcete, auto už nezrých?ovalo, jednoducho všemocná elektronika robí divy a u m?a z G 63 AMG urobila jedno neskuto?né auto, ktoré na jednej strane zvládne terén a na strane druhej aj rýchle dia?ni?né presuny ...