Sraz vozu zna?ky Jaguar, Valtice ?R

|


Výlet do Valtic sme plánovali už dlho. Milujem totiž históriu a to nielen automobilovú. Keby mi však niekto pred tým povedal, že spojím príjemné (Valtice) s užito?ným (zraz Jaguárov) neveril by som...
 
 
Oficiálny názov bol Sraz vozu zna?ky Jaguar. Ten sa konal ako už viete na zámku vo Valticiach v d?och 18. až 20. apríla 2014. Ja prinášam krátky poh?ad zo soboty 19. apríla, kde autá boli už od rána vystavené pred zámkom a medzinárodná ú?as? sa rozrastala každou hodinou.
 
Zámok patrí od roku 1945 štátu
 
Medzi jeden z najzaujímavejších vystavovaných Jaguárov patrila 420-tka G-é?ko. Tento model sa vyrábal v rokoch 1961 až 1966 a bol ich vlajkovou lo?ou. V 66-stom prešiel drobnou úpravou a vyrábal sa až do roku 1970. Benzínový šes?valec s objemom 4235 ccm a troma karburátormi produkuje výkon 265 koní.
 
Jaguar 420 G Mark X.


 
Ako som spomínal zraz bol medzinárodný a na jednom nádhernom kúsku prišiel aj ú?astník zo Slovenska. Konkrétne Jaguar XJ S V12. Vidlicový dvanás? valec s objemom 5343 ccm a s výkonom 284 koní bol v tej dobe zrýchlením (7,5s) a výkonovo na úrovni talianskej konkurencie Ferrari ?i Lamborghini.
 
Interiér Jaguaru XJ S V12

Najkrajší Jaguár všetkých ?ias, legendárny E-Type asi netreba bližšie predstavova?. Konkrétne tento ?ervený bol vyrobený v roku 1967. Váha 1245 kilogramov, výkon 265 koní z objemu 4,2 litru, slušné parametre, nie?
 
Jaguar E-type 4,2l, rada 1
 
 
 
Za m?a, palec hore, myslím, že 57. zraz automobilov zna?ky Jaguár bolo perfektné spestrenie Ve?kono?ných sviatkov vo Valticiach. Na hlavnom nádvorí zámku bola možnos? okrem iného vidie? široký prierez modelov tejto legendárnej anglickej zna?ky a myslím, že sir Wiliam Lyons môže by? pyšný...