Mercedes-Benz A 250 BRABUS

Daniel Hančík |


...dia?kov�m otv�ram auto, zablik�, chyt�m k?u?ku a sad�m do �tandardn�ho �portov�ho sedadla. Rukami pevne stisnem volant a ned� mi nev�imn�? ve?k� p�dla za volantom �by BRABUS�. Oto?�m k?�?ik, motor okam�ite naskakuje a duniv� zvuk mi d�va jasne najavo, �e toto nie je �tandard. Vyp�nam ECO, pomaly sa rozbieham a netrpezlivo ?ak�m, k�m sa motor zahreje na prev�dzkov� teplotu. Kami�n predo mnou odbo?uje a ja vid�m kusisko kr�snej suchej cesty. Pomaly sa za?�nam hra? s plynom auto ide ve?mi svi�ne do ot�?ok a zvukov� kulisa nezaost�va za zr�chlen�m, ?ah�m prav� p�dlo smerom ku mne, automat rad� r�chlo, po?ujem �prdnutie� zo �tvorice v�fukov ot�?ky klesli o cca 1500 a auto m� e�te viac sily zr�ch?ova?... toto je ten moment, ke? chce� aby ta cesta sn�? nikdy neskon?ila slnko za tebou, prv� prav�, ?ah� ?av� p�dlo k sebe, �upa z v�fukov, zo zat�?ky vych�dza� pod plynom, auto sed� ako priklincovane, �upa z v�fukov ...
Si len ty a neskuto?n� stroj, sna�� sa vn�ma? v�etk�mi zmyslami, u��va� si to lebo vie�, �e to nie je nav�dy a tak ako ru?i?ka sa bl�i k ?erven�mu po?u, tak aj ty sa bl�i� cie?u ... 


Ako predajca Mercedesov sa stretávam s veľmi zaujímavými kúskami. Nehovorím, že dennodenne, ale vždy sa nájde niečo čo stojí za to. V posledných dňoch to bol najmenší model od spomínanej značky s názvom A. Presnejšie A 250. Už samotný "základ" je slušný, 4-valec, objem 1991 ccm, výkon 155kW na stovke ste za 6,6 sekundy a mali by ste sa dostať až na 240 km/h. Podotknem, že ide o model s pohonom prednej nápravy. To len na margo toho, že už je k dispozícií aj s pohonom "firmatik".

Ja osobne si myslím, že 211 koní pre ostrý hothatch bohato stačí, ale na druhej strane viete akí sme. Nikdy nie je dosť a pri výkone našich vozidiel to platí dvojnásobne. A medzi nami, pochváliť sa nim (výkonom) pri pive s chalanmi, tiež nie je na zahodenie.

Ak by ste si však výkon chceli zvýšiť a monštrum v podaní A 45 AMG je na vás už moc, tak potom prichádza na scénu legendárny úpravca BRABUS. Ten ma v talóne kompletnú úpravu modelu A. Naše Áčko bola už spomínaná 250-tka v AMG Line. Konkrétnejšie, k prednému originál nárazníku dodá BRABUS prídavný spodný diel, ktorý okrem toho, že znižuje prednú časť auta, tak zároveň mu dodá dynamickejší vzhľad. Podľa dostupných informácií bol vyvýjaný v aerodynamickom tunely a znižuje vztlak na prednej náprave. Ja môžem povedať, že vyzerá veľmi dobre a malý detail v podobe loga BRABUS mu dodáva šmrnc originálnej a kvalitnej úpravy.
 

 
Pri poh?ade z boku V�s na aute up�taj� najm� 19-palcov� koles� od BRABUSU (m�te na v�ber 17", 18", ale najv�?�ou mo�nou kombin�ciou s� disky 8,5 x 19" s pneumatikami 255/30 R19"). Tu m��em poveda?, �e som sa trochu ob�val, ?i neutrp� komfort. M�m osobn� sk�senosti s firemn�m A-?kom v AMG line s 18-palcov�mi kolesami a spolu s �ranfletov�mi� pneumatikami to je niekedy na doraz. BRABUS sa v�ak pohral aj s podvozkom, ktor� zn�il e�te o 10 mm oproti �portov�mu podvozoku od Mercedesu. Tak�e ste k zemi ni��ie o 25 mm. No verte, ?i nie na moje prekvapenie bol rozdiel viac ako cite?n�. Auto sa mi zdalo komfortnej�ie a pod?a samotn�ho z�stupcu od BRABUSU v tom zohrali hlavn� rolu najm� pneumatiky. Nie s� to toti� �ranflety�. Fakt je ten, �e v�?�ina majite?ov takto upraven�ch �ut, ihne? men� �ranflety� za klasick� pneumatiky. A vedia ?o robia ...
 
                                                                    A 250 Brabus                                                                                                                    A 45 AMG

Asi najv�raznej�� rozdiel oproti klasick�mu prevedeniu (AMG line) sa nach�dza vzadu. BRABUS V�m na �elanie dod� kompletn� v�fukov� syst�m z nerezu s dvoma koncovkami. Tlmi? produkuje n�dhern� �portov� zvuk, ktor� dok�e aj pekne �strie?a?�, ke? rad�te r�chlosti. Na druhej strane V�s ani pri dlh�ej jazde ob?a�ova? nebude. Pre porovnanie origin�l A 45 AMG m� v�fukov� syst�m pekne �zaliaty� v spodnej ?asti n�razn�ku. ?o sa t�ka koncoviek v�fukov ja by som osobne volil nie?o medzi.
 

O zv��en� v�kon sa star� ?ip s n�zvom BRABUS PowerXtra B25. Ten prid� +25 kW a + 35 Nm na kone?n�ch 245 kon� a 385 Nm. Na stovku sa dostanete sk�r o 0,4 sekundy a ru?i?ka sa zastav� na 250 km/h. Sta?� nie?
 

BRABUS PowerXtra B25