Veteráni v TULIPE - Martin

|


Akcia Veteráni v TULIPE je typ populárneho a úspešného projektu, ako priblíži? historické vozidla širokej verejnosti. Podobná akcia sa konala napríklad minulý rok v Nitre, o ktorej som písal TU. Po?me, ale do Martina, kde sa obchodné centrum TULIP nachádza. Ja som výstavu navštívil 15. februára 2014. Hne? na úvod mi nedá podotknú?, že vystavené historické automobily boli z jednej súkromnej zbierky a patria de facto jednému majite?ovi. To, ale ni? nemení na fakte, že rád navštevujem a samozrejme sa snažím podpori? takéto akcie.
 

Ko?iar Holley v pozadí biele EMF a sivý Pontiac
 
Najstarší vystavovaný exponát bol motorizovaný ko? Holley s rokom výroby cca 1895. Samotný motor s výkonom 5,27 koní pri 800 ot/min. bol vložený do ko?iara, ktorý koncom 80. rokov 19. storo?ia vyrobili pravdepodobne vo firme Rattermann & Luth Carriage Company v Ohiu. Tu mi nedá podotknú?, že práve tento motorizovaný ko? patrí medzi najstaršie vozidlá v súkromných rukách na svete.
 

E-M-F
 
Druhé ve?mi zaujímavé vozidlo bolo E-M-F z roku 1912. Ak sa Vám aj toto vozidlo zdá povedomé, tak potom ste pravdepodobne navštívili túto akciu. Napríklad, ak by ste si toto auto chceli kúpi? v roku, kedy bolo vyrobene, tak by ste za? zaplatili 1200 dolárov. Z objemu 3695 ccm výrobca vydoloval 30 koní a vyrobených bolo celkovo 220.000 kusov.
 
                                                                        Aero typ 662 "Cililink"                                                                                              Aero 30 "Hadimrška"
 
?eskoslovenskú scénu reprezentovali dve Aero-vky. Prvá modrá, typ 662 prezývaný aj „cililink“ bola vyrobená pred 82-rokmi s výkonom 18 koní. Celkovo ich bolo vyrobených 2615 kusov, ale po?et modelov z touto karosériou je neznámy. Druhé vozilo so zna?kou Aero bol typ 30, ktorí možno poznáte pod rôznymi prezývkami ako „?eský Jaguár“ alebo „Hadimrška“. Pod?a m?a jedna z najkrajších „Ajroviek“ aká kedy bola vôbec vyrobená. To potvrdzuje aj fakt, že s touto karosériou ich bolo vyrobených len 35. (celkový po?et vyrobených 30-tiek je 7966 kusov).