Technické moto múzeum - areál DKP Slovakia

|


Celá návšteva tohto krásneho múzea bola ve?ká náhoda. Cestou do Novákov som s kamarátom zle odbo?il a šiel po ceste E572 smerom k Lehote pod Vtá?nikom. Poznáte to, zamyslíte sa a zrazu ste na ceste, ktorá ani neviete kam smeruje. Po asi pol kilometri sme našli miesto, kde by sme sa mohli oto?i?. Vyhadzujem smerkovu do?ava k peknému komplexu dia?kovej kamiónovej dopravy DKP Slovakia. Otá?am sa, ke? kamarát vraví: „Stoj!“ V spätnom zrkadle už aj ja vidím podlhovastú budovu s ve?kým názvom Technické moto múzeum. Hne? sme zmenili plány a už sme sa dívali cez okná do vnútra. Tu musím poveda?, že srdce každého fanatika, ktorý miluje autá si príde na svoje.  
 

Technické moto múzeum v areáli firmy DKP Slovakia.

Do múzea je vstup zdarma, takže bez problémov a v pokoji si môžete pozrie? to, ?o pre vás jeho majite? pripravil. Najmä fanúšikovia starých motocyklov si prídu na svoje. ?esko-slovenskú scénu zastupuje tradi?ný výrobca motocyklov JAWA a samozrejme nemôžeme zabudnú? aj na zna?ku ?Z. M?a najviac upútali predvojnové stroje už spomínanej zna?ky a to najmä ?Z 500 so „sajdkou“ z roku 1939. Jednoducho povedané milujem tieto motorky, ich tvary, ?ierno-bielu farebnú kombináciu a cením najmä pre m?a nad?asovos? samotného stroja.
 

Predvojnoé CŽ-ety 250 a 500. Zdroj fotky: www.bojnice.eu
 

Zdroj foietk: www.bojnice.eu
 
Celý interiér je dobovo ladený a neviete, kde a ?o skôr pozrie?. Jednoducho raj pre milovníkov histórie. My sme však, ale možnos? nazrie? aj do haly, kde sa skrývajú takmer tri desiatky veteránov. Samozrejme nie všetky sú v 100 percentnom stave, ale to vôbec nevadí, skôr naopak, pravá patina alebo inak povedané nálezový stav ma nepochybne svoje ?aro. S touto halou má však vlastník ešte ve?ké plány a my, ktorí milujeme auta sa máme na ?o teši?...
 

Tatra 57 alias "Hadimrška"