BRABUS

|


Ve?a otázok od zákazníkov, ?i už nových alebo sú?asných smeruje k zvýšeniu výkonu svojho mercedesu. Samozrejme možností je viac ako ve?a. Ke?že píšem o tom ?o som zažil (alebo bol svedkom), tak naj?astejší spôsob zvýšenia výkonu je prídavná riadiaca jednotka. U nás je to napríklad pri modeloch GL 350BlueTEC (X166) „chip“ s názvom BRABUS ECO PowerXtra D6S. Inak povedané výkon ide  hore na kone?ných 310 koní a „krú?ak“ na 690 Nm. Alebo ešte inak, na stovku sa dostanete za 7,6 sekundy a pre milovníkov prírody dobrá správa. So spomínaným kitom auto plní aj šikanu z Bruselu a to emisnú normu EURO 6.

Po?me, ale k samotnej firme. BRABUS pozná sná? každý „mercedesák“, no už málo kto, pozná o nej aj nie?o viac. Týmto blogom by som rád rozšíril obzory a prispel k osvete spomínanej zna?ky. 

8. novembra 1977 sa v meste Bottrop v Nemecku rozhodol Bodo Buschmann, že svoje nadšenie pre auto tuning premení na svoje povolanie a zložil spolo?nos? BRABUS. Obchod sa rozrastal ve?mi rýchlo a ?oraz ?astejšie ho vyh?adávali zákazníci nielen z Porúria, Nemecka, ale z celého sveta. Ve?ký mí?nik prišiel v roku 1984, ke? sa mu podarilo presved?i? auto-poži?ov?u Sixt, aby do svojej flotily pripojila aj 200 kusov vyladených Mercedesov 190E. Mnohí z tých, ktorí si auto poži?ali (BRABUS 190E) sa za de? alebo dva stali verní zákazníci BRABUSU.

http://2.bp.blogspot.com/-RF0YFj12o8Y/UofrYHwlLLI/AAAAAAAAAFw/pyKGLswKpoE/s1600/milujemmercedes.skBrabus190-1.JPG http://2.bp.blogspot.com/-EPm1uBL1XRw/UofqD9i9HKI/AAAAAAAAAFk/FawXj2MZ7gw/s1600/milujemmercedes.skBrabus190.JPG

Obchod sa rýchlo rozrastal a ?oskoro potrebovali viac miesta. V roku 1986 sa BRABUS pres?ahoval do nových priestoroch na Kirchhellner Strasse. O 13 rokov neskôr bol objekt zna?ne rozšírený do terajšej ve?kosti 112.000 metrov štvorcových. Dnes zamestnáva viac ako 350 zamestnancov.

V polovici osemdesiatych rokov pútal BRABUS ve?a pozornosti s nádherným autami, ako bol (je) napríklad Mercedes-Benz 190 vybavený V8-?kou alebo inými, ve?mi ?ahkými verziami spomínaného modelu. V tom období za?al BRABUS program na „high-preformance“ úpravu motorov od Mercedesu. V roku 1992 BRABUS predstavil BRABUS 6.9 s výkonom 509 koní pre dvanás?valcový Mercedes 600. Týmto za?ala éra „vlkov v rúchach baranov“ W124 (E500) s maximálkou 300km/h.  Ultra-výkonný BRABUS V12 získal radu svetových rekordov.
http://3.bp.blogspot.com/-U5o6QVSDGZY/Uofu8jxUl8I/AAAAAAAAAGA/MeEqf7CXmWA/s1600/milujemmercedes.skBrabus5oo.JPG
Mercedes-Benz E500 (W124)

Všetky tieto úspechy pomohli spolo?nosti BRABUS k získaniu dobrého mena medzi zákazníkmi ako aj na medzinárodných automobilových podujatiach. Sú?asne BRABUS nastavoval nové štandardy v oblasti ochrany životného prostredia. BRABUS V8 diesel z roku 2001 bol prvým „dízlom“ vybaveným filtrom pevných ?astíc. Popularita a ob?úbenos? skupiny BRABUS Group rástla a tak v roku 1998 bola v Kalifornii založená dcérska spolo?nos? BRABUS Severná Amerika. Pod názvom STARECH sa skrýva nesmierne úspešný program pre ladenie vozidiel zna?iek Chrysler, Dodge. Program pre vozidla Jeep vznikol o rok neskôr.

Dnes BRABUS pôsobí vo viac ako 106-tich krajinách po celom svete a ponúka program na úpravu sná? všetkých Mercedesov, Smartov a Maybachov. ?i už máte záujem o tuning interiéru, exteriéru alebo "hardweru" BRABUS vám vo všetkom vyjde v ústrety. Jeho široká paleta úprav sa netýka len nových (novších) modelov, ale v sekcií BRABUS Clasicc vám upravia aj váš starší model. Oficiálne zastúpenie pre ?R a SR má Hošek Motor.
 

Do skupiny BRABUS patrí: 
  • BRABUS - srdce skupiny BRABUS
  • smart-BRABUS GmbH - je spojenie medzi DaimlerChrysler AG a BRABUS Group. Obe spolo?nosti sú rovnocennými partnermi v spolo?nom podniku (smart-BRABUS), ktorý je v réžii Doda Buschmann-a. Založený bol v roku 2002.
  • CRD - je skratka pre automobilový výskum vývoj. Táto spolo?nos? sa venuje vývoju a výrobe špeciálnych modelových radov a príslušenstva.
  • ST – STARTECH - vyvíja a predáva doplnky a úpravy pre vozidla z americkej produkcie Chrysler, Dodge a Jeep.
  • STARTECH Cars – autorizovaný predaj a servis vozidiel Chrysler, Dodge a Jeep v meste Bottrop
  • BRABUS Service - autorizovaný Mercedes-Benz Service a partner DaimlerChrysler AG. Poskytuje celý sortiment BRABUS doplnkov.
  • smart CENTRE - v inteligentnom centre Oberhausen BRABUS Group prevádzkuje jednu z najúspešnejších inteligentných centier v Nemecku. Aktívne sa podie?a na predaji a servise.
  • BRABUS yachtcharter - BRABUS ponúka nielen svojim zákazníkom najexkluzívnejšie automobily na svete, ale tiež poskytuje prostriedky pre rados?, nezabudnute?né hodiny na palube luxusnej jachty.
Samozrejme o BRABUSE by sa dalo písa? sná? do nekone?na. Verím však, že som objasnil aspo? základe informácie.