Mercedes-Benz S230 (1967)

|


Asi každý, kto miluje autá, má svoju vysnívanú garáž. Ja samozrejme tiež. Virtuálnu. A teraz mi verte, alebo nie, ale ja som takú navštívil. Samozrejme nebudem menova? u koho a ani kde, ale bolo to na Slovensku...

...pomaly vchádzame na dvor a mne prvý poh?ad padne na garáž, ve?kú garáž. Dám ruku do oh?a, že bola vä?šia ako vä?šina dnešných rodinných domov. Otvárajú sa prvé garážové vráta, svetlo pomaly preniká dnu a padá na nádherné tvary karosérií rôznych druhov a ve?kostí. Všetky, ale majú spolo?ného menovate?a, ikonu všetkých ikon a zna?ku, ktorá drží rýchlostný rekord 432,7 km/h na dia?nici medzi Frankfurtom a Darmstadtom, ktorý doteraz nikto neprekonal. Zasvätení už asi vedia. Ve?ký rešpekt Rudolfovi Caraciolovi...
 
Mercedes-Benz S (W111)
 
Chytám chromovú k?u?ku, pomaly a s rešpektom ?ahám a otváram dvere. Sadám do krémového interiéru a moje telo sa pomaly zabára do mäkkej seda?ky. ?avú ruku pokladám na ve?ký a tenký volant, pravá mi padá automaticky na radiacu páku a pravou nohou prebehnem všetky pedále. Stla?ím spojku, k?u? pridržím a pod plynom štartujem radový šes?valec s objemom takmer 2,3 litra a prebúdzam k životu 118 konských síl z roku 1967.
 

 
Zhlboka dýcham, o?i mi lietajú zo strany na stranu a som trochu nervózny - ?aká ma dlhá cesta, takmer 65 kilometrov v plnej premávke a cez K?ak. Pomaly sa rozbieham. Vyhadzujem smerovku, dávam prednos? z prava, spúš?am spojku, pridávam plyn a takmer pä? metrový koráb sa rozbieha. Pä? stup?ový manuál radí pomerne hladko a dá sa poveda?, že na tie roky aj presne. Ni? nebúcha, neklepe, jednoducho Mercedes-Benz triedy S hral prvé husle aj v sedemdesiatych rokoch.

Pravdu povediac vôbec som sa necítil ako v štyridsa?šes? ro?nom aute. Interiér je jednoduchý, preh?adný a ve?mi elegantný a ešte by som zabudol na prídavné meno nad?asový. Pohodlné a odpružené sedadlá, kde sedíte ako v gau?i. Všade samá koža, pravé drevo, rádio Becker, ?i strešné okno Webasto ?o by ste viac potrebovali?
 
 

Našinca bude isto zaujíma? objem kufra. Poviem to tak, je dostato?né ve?ký na to, aby ste v ?om odviezli všetko ?o od takéhoto auta potrebujete. Ten sa natiahol o takmer 50%, ale nie kvôli dizajnu, ale kvôli potrebe ve?kej deforma?nej zóny na zadnej ?asti auta. Aj týmto modelom Mercedes-Benz potvrdil, že bezpe?nos? a pokrokové myslenie bude vždy na prvom mieste.

Auto má viac pre m?a zaujímavých „vychytáviek“. Do kategórie zaujímavých patrí ur?ite aj elegantne riešený rýchlomer, ktorý menil farbu v závislosti od rýchlosti.