Vojenské historické múzeum - Pieš?any

|


Mesto Pieš?any sú pre m?a motoristické mesto. Fakt je ten, že vždy, ke? tam prídem stretnem viac ako zaujímavé autá. Nebudem ich všetky menova?, ale napríklad Mercedes-Benz SLS, Audi R8 alebo z mojej poslednej návštevy McLaren MP4-12C. Samozrejme to nerátam autá zahrani?ných návštevníkov a množstvo legendárnych tuningových ?i veteránskych podujatí. Je to mesto, ktoré dokáže milovníka áut o?ari? a aj preto sa do Pieš?an rád vraciam. Takto by sme to mohli aj skon?i? ?o? :)SLS pred ním R8 a MP4-12C - boh vie, ?o tá skratka znamená ... :)

Blog z mojej poslednej návštevy je tu. Ja sa, ale dnes vrátim k mojej návšteve Vojenského historického múzea, ktoré sa nachádza blízko letiska v PN. Za doslova symbolické vstupné 1euro na osobu (pre?o iba euro???) máte možnos? vidie? prierez nášho vojenského inžinierstva a pýchu ?eskoslovenskej armády alebo inak povedané všetko od nákladných áut cez tanky až po lietadlá.

Ako sa hovorí, každá sranda nie?o stojí a aj samotné múzeum by privítalo viac finan?ných prostriedkov. Tri hangáre už stojá a ešte také dva by sa hodili. Zaplni? ich by nebol problém, kedže ve?a zaujímavej techniky stojí vonku. Je však smutné, že ve?a vecí a vystavovaných predmetov máme od našich ?eských susedov, ktorí sú pod?a slov zamestnancov múzea ochotnejší pomôc? ako samotní domáci. Jeden príklad z praxe za všetky: "náš pán minister príde, prevezie sa na motorke, sadne si do lietadla odfotí sa a odfr?í pre?, pri?om ?eský pošle plnú TATRU vecí, ktoré múzeum potrebuje." ?o viac dodoa??
 

Po?me, ale k pozitívnym veciam. Ve?ká pochvala ide pánovi sprievodcovi, ktorý nás s odbornos?ou a nadh?adom informoval o všetkom, ?o sme mali možnos? vidie? a zanietene odpovedal na naše otázky. Celkovo na Vás ?akajú tri hangáre, v ktorých budete ma? možnos? vidie? prierez nielen ?eskoslovenskou vojenskou technikov. Prvý hangár je plný ?ažkej pásovej techniky alebo ?udovo povedané aj tankov a to z rokov 1945 až 1992.
 

V druhom hangáre na Váš ?aká ?ahká obrnená technika konkrétne, obojžvelné obrnené vozidlá, transportéry ?i vyslobodzovacie mechanizmi, ktoré boli vyrobené v bývalom ?eskoslovensku. Takto by sme samozrejme mohli pokra?ova?, ale myslím, že viac povedia fotky.