Kaštie? v Kras?anoch ožil v?aka veteránom II.

|


Renesan?ný kaštie? v Kras?anoch privítal v sobotu 21. júla 2013 už v poradí druhý ro?ník jednod?ovej propaga?nej výstavy historických automobilov, ktorú organizoval klub historických vozidiel v Žiline (KHV Žilina). Spolu s partnermi medzi, ktorými nechýbala obec Kras?any a automobilka KIA sa podarilo vytvori? podujatie, ktoré hrdo nadväzovalo na úspešný prvý ro?ník. O tom si pre?ítate TU alebo v ?asopise Veteran.sk.
 
Podujatie za?ínalo oficiálne o 9-tej hodine a kon?ilo po vyhlásení výsledkov medzi 17-tou a 18-tou hodinou a MilujemAuta.sk pri tom nemohli chýba?. Prvé automobily a motocykle sa za?ali schádza? do parku okolo 8-mej hodiny. Krásne po?asie prilákalo nielen ve?a vystavovate?ov, ale aj stovky návštevníkov a atmosféru dotvárala swingová skupina Funny Felows. V?aka nej ste sa preniesli do rokov, v ktorých sa vyrábali ešte poctivé automobily, ktoré znamenali viac ako len dopravný prostriedok ...
 

Vrchol ?eskoslovenského inžinierstva v podaní Tatry 87
 

Tak ako vlani, aj tento rok mohli návštevníci hodnoti? vystavované automobily v?aka fazu?kám, ktoré rozdávali sle?ny v dobovom oble?ení. Princíp je ve?mi jednoduchý, pá?ilo sa Vám auto prípadne motorka , tak ste do misky pred ním hodili fazu?ku. Následne na to sa všetky zrátali a vyšli nám ví?azi v jednotlivých kategóriách.