XX. Oldtimer festival - Slávkov u Brna 2013

|


XX. Oldtimer festival - Slávkov u Brna 2013, bolo vždy podujatie, ktoré mi tak nejako uniklo. Tento rok som však dal dobrý pozor a v sobotu 29.7.2013 sa vyrazilo s kolegami do Slávkova. Pod?a fotiek a ?lánkov z minulých ro?níkov som zhruba vedel do ?oho idem, ale v skuto?nosti to bolo ešte ve?kolepejšie. Krásne prostredie zámku Slavkov u BrnaAusterlitz, super po?asie a nádherne historické automobily – jednoducho raj pre jedincov, ktorí milujú autá.

Parkovali sme kúsok od zámku za 50K? na celý de? a následné vstupné bolo 150 K? na osobu, ?o taktiež nebolo vôbec zlé. Hne? po vstupe ste mali možnos? vidie? to?ko zaujímavých aut, že ste nevideli, kde skôr. Po?et aut si netrúfnem hodnoti?, ale my sme tam strávili takmer 5-hodín a som presved?ený, že sme všetko nevideli.
 

 
Samotnú výstavu, by som rozdelil do dvoch ?astí. Prvá za?ínala v tesnej blízkosti zámku a videla celým „prvým poschodím“ terasovitej záhrady (vi?. fotky vyššie) a druhá za?ínala o rove? nižšie (vi? fotky nižšie).