Mezinárodní sraz sportovních aut 2013

|


Stretnutie športových áut v Brne na okruhu je u m?a (ke?že milujem auta) nie?o ako povinná jazda. Tentokrát som však už zobral moje auto a prevetral ho, pre m?a po celkom peknej trase do Brna (samozrejme Buchlov je top). Trošku ekonomické okienko so žltým autobusom to máte tam a spä? za cca 25 eur, autom (GTI) za 60-70 eur, ale necestujete 4 a pol hodiny, ale cca 2 a to je sakra rozdiel :)

Cesta ubiehala v pohode a bez problémov, až na jednu sle?nu odvážnu a jej obiehanie v stúpaní a nepreh?adnej pravoto?ivej zákrute. No, ono to nie je asi ni? výnimo?né, ale Daewoo Matiz nikdy nebude tak rýchle, aby obehlo Renault Master. Toto „divadlo“ skon?ilo naš?astie dobre, ke?že dodávka to zbrzdila až takmer na zvodidlo. Tento po?in, dos? nepochopite?ne, dodal sle?ne odvážnej na guráži a tak hore na Buchlov  si to „prdkala“ v rýchlejšom pruhu 70-80 km/h. Týmto ju pozdravujem a odkazujem, že ak sa chce zabi?, tak nech zvolí nie?o, ?o neohrozuje ostatných...

Po?me, ale k veci, presnejšie k Medzinárodnému zrazu sportovních aut (ú?astníci z krajín napr. Slovensko, Slovinsko, Nemecko, Rakousko, Taliansko alebo Švaj?iarsko). V sobotu hne? ráno vyrážame na okruh za asistencie silné daž?a, zimy a celkovo škaredého po?asia. Automaticky sa to odrazilo aj na ú?asti ?udí, ktorá sa nedala porovna? s minulými ro?níkmi... škoda, lebo táto akcia by si zaslúžila pekné po?asie :)
 


 
Parkovisko zaplnené tak na jednu tretinu a platíme vstup 300 czk na osobu. Následne nám dáva sle?na, ktorej je zjavne zima leták so slovami, aby sme sa stali fanúšikmi klubu sportovných aut. Za 2000 czk dostaneme napr. nálepku na auto... slušne povedané ?akujem. V ?ase nášho príchodu sa už po trati prehá?ali autá svetových zna?iek a pá?ilo sa mi, že im majitelia nakladali ?o to dalo. Toto diváci vždy vedia oceni?.