Brno Classic Grand Prix - HistoCUP 2013

|


To, že milujem auta a najmä tie staršie je asi z mojich blogov vidie?. Preto som si nemohol necha? ujs? akciu s názvom Brno Classic Grand Prix / HistoCUP. V sobotu ráno sadám v Žiline na známy žltý autobus a fr?ím do Brna. Úprimne, by? po nie?o viac ako hodine v Tren?íne nie je bohvie?o, ale skúsil som to. 13:30 vystupujem v Brne pri Hotely Grand, kde ma už ?aká odvoz a máme namierené rovno na okruh. Platíme symbolické vstupné 120 K? (parkovné zadarmo) a vchádzame do centra diania. Automaticky nás to ?ahá hore na strechu, kde máte všetko ako na dlani. No však ešte pred tým, si nedalo nevšimnú? legendu, presnejšie posledné Ferrari, ktoré vzniklo pred sme?ou Enza a to Ferrari F40.
 

 
Najlepšie na tom však bolo, že som pri ?om bol úplne sám. Párkrát som ju obišiel a bez tla?enia sa v dave si pozrel všetky detaily a samozrejme urobil aj pár fotiek. Doteraz neviem, pre?o nedostalo pompéznejšie miesto, ale dal by som ruku do oh?a, že o ?om ani ve?a ?udí nevedelo.

V ?ase môjho príchodu kon?ila kvalifikácia BMW 325 challenge. Aj ke? som stihol len záver v danom preteku resp. kvalifikácií sa išlo pekne naplno. Autá mali rovnaký výkon, ?iže napätie trvalo až do konca. A ešte jedna vec, ak si myslíte, že na Histo Cup-e sa jazdí opatrne a majitelia si na svojich milá?ikov dávajú pozor, tak sa mýlite. Plech na plech, v zatá?kach piskot gúm a rev vyto?ených  motorov dával jasne najavo, že aj ke? sú to staršie autá, tak prívlastok závodné nemajú len tak pre parádu. 
 

Celé stretnutie komentoval Martin Straka, ktorý sa striedal s rakúskym Georgem Gruberem, ke?že Histo CUP bol rakúsky šampionát historických závodných aut, ktorý do ?iech zavítal po dvoch rokoch. To vysvet?ovalo ve?ké množstvo najmä rakúskych a nemeckých posádok. Aj po?as prestávok, ke? sa nepretekalo, sa bolo na ?o pozera?. Od monštra v podaní Chevroletu Camaro Trans Am, ktoré malo 800 koní, až po automobily európskej produkcie ako BMW, Alfa Romeo, Opel a mnohé ?alšie.
 

 
M?a aj tak najviac zaujímali historické formule, ktoré návštevníkom priblížili históriu ?eskoslovenského automobilového športu z druhej polovice 20. storo?ia. Na vlastné o?i ste mohli staticky aj v pohybe vidie? legendy v podaní formúl MTX, Delfín F3 alebo aj draka Otta Buchbergera.