Classic Car Museum - Moravany nad Váhom

|


Pri príprave prvého videa, ktoré bude už ?oskoro sme potrebovali jedno konkrétne auto, tak sme sa vybrali do Classic Car Museum, ktoré sa nachádza v Moravanoch nad Váhom. 

Múzeum nájdete bez akýchko?vek problémov, cesta k nemu je pekne zna?ená. Ak by bolo však náhodou zavreté, nebudete ?utova?, pretože je presklené a pekne vidno všetky vystavované exponáty. Nás pri vchode privítal majite? múzea Ján Hor?ák. Okrem toho, že pán Hor?ák je majite? múzea taktiež je ve?mi známy na slovenskej scéne historických automobilov. Je napríklad organizátor legendárneho veteránskeho stretnutia Pieš?anské Zlaté stuhy.

Pomaly vchádzame dovnútra. Všade naokolo cíti? lásku k automobilom. Hne? pri vchode Vás privíta najstarší vystavovaný exponát Huppmobile Model 20 z roku 1909. Progres aký automobilizmus urobil za posledných 100 rokov je neuverite?ný.

Objem motora 1999 ccm, 4 valce a výkon 17 koní.

Ved?a neho stojí majestátny Mercury Marquis Brougham zo 78-ôsmeho. Auto úplne v originálnom stave bez akýchko?vek zásahov. Jednoducho pravý originál. Objem motora 7538 ccm a výkon 220 koní so spotrebou 25 litrov na 100 kilometrov nikoho nenechá na pochybách, že ide o pravú americkú klasiku.

Všetky vä?šinou americké exponáty sú plne pojazdné a funk?né. Ako pomaly krá?ame múzeom a ke?že milujemauta stále mám ?o pozera? a obdivova?. Našej pozornosti neunikol ani Packard Touring Car z roku 1925 so 6-valcom a s objemom 4729 ccm, ktorý mal výkon 60 koní. Pod?a slov pána Hor?áka je však dos? náro?né takéto auta šoférova?, pretože napríklad brzdy boli v tej dobe asi len aby sa nepovedalo :)

Packard Touring Car

Medzi vystavovanými autami m?a osobne najviac zaujali dva modely. Prvým bola Škoda 130RS a druhým formula Formula Mondial 1-06 MTX. Škoda 130 RS bola pána Valka, na ktorej aj aktívne pretekal. Myslím, že fotky povedia viac.Ikona s menom Škoda 130 RS

Formula Mondial 1-06 MTX

Múzeum je nádherné, trefne ho dop??ajú motorky a predmety spojené s automobilizmom. Vzadu sa nachádza bar s TV a možnos?ou organizácie spolo?enských podujatí alebo prenájmu vozidiel na spolo?enské akcie s vodi?om, ?i pre tých, ktorí milujú autá je cez sezónu možnos? aj vyhliadkovej jazdy v okolí.