Jaroslav Juhan. Muž, ktorý dal Porsche názov Carrera

|


V mojom blogu s názvom Výstava historických vozidiel - Galéria Mlyny Nitra som pri replike Porsche 550 Spyder napísal, že toto auto preslávil aj Jaroslav Juhan. Úprimne povedané ani mne v minulosti meno Juhan ni? extra nehovorilo. Istým spôsobom je to aj dielo náhody, ke? som len tak „blúdil" po Porsche club CZ a narazil som na ?lánok o jeho smrti. Táto legenda, bez ktorej by Porsche nikdy nepoužilo pre svoje výkonné verzie ozna?enie Carrera odišla d?a 28. októbra 2011 v Ženeve vo Švaj?iarsku. ?lovek, o ktorom vedeli len tí, ktorým automobilka Porsche prirástla k srdcu respektíve tí, ktorí milujú auta alebo sa zaujímajú o osobnosti našej auto-moto histórie...

Bolo to pri našom putovaní po ?R presnejšie meste?ko Jilemnice a kníhkupectvo, ktoré si doteraz pamätám s názvom Knihkupectví U Malých. Ke?že milujem auta o?i mi automaticky a rýchlo prebehnú po regáloch s knihami s automobilovou tematikou... a mám ju. Kniha s názvom Jaroslav Juhan - Život bez brzd od Jana Králíka, pri ktorej ?ítaní budete ma? pocit, že po?úvate samotného Juhana. Ke?že emigroval sa v minulosti o ?om ve?a nehovorilo, ale doba sa zmenila a pevne verím, že aj ja trochou prispejem k osvete. Osobnos? akou bola Jaroslav Juhan si to ur?ite zaslúži.

Jaroslav Juhan

Narodil sa 13. októbra 1921 v Prahe na Jánskem vršku v rodine podnikate?a s uhlím. V motoristickom svete bol známy aj jeho brat motocyklový závodník František Juhan (emigroval do Kanady). Jaroslav bol predajca áut, automobilový pretekár a bývalý juhoamerický podnikate?, niekdajší významný predajca automobilovej zna?ky Porsche, bývalý manžel here?ky Ji?iny Steimarové a dedo here?iek Anny Polívkové a Venduly Burger.

Jaroslav Juhan a jeho Porsche 550 Spyder pripravený na V. ro?ník závodu La Carrera 

Panamericana v roku 1954 (zdroj fotky)

V roku 1949 emigroval z ?eskoslovenska cez Nemecko, Taliansko, Francúzsko, New York, Miami až do Guatemaly. Živil sa ako predajca automobilov, najmä však zna?ky  Porsche. Tam usporiadal aj prvý závod s názvom ve?ká cena Pacifiku (vyhral ho na Porsche 356 Super). Táto bola sná? tá najlepšia reklama, ktorá mu ve?mi pomohla v predaji samotných áut. Postupne sa stal nielen najvýznamnejším predajcom áut Porsche, ale aj známym automobilovým pretekárom. V roku 1953 sa zú?astnil legendárneho dia?kového automobilového závodu La Carrera Panamericana Mexico, ktorý viedol napriek celou Južnou Amerikou.

4. ro?ník závodu La Carrera Panamericana Mexico v roku 1953 mal 3074 kilometrov. Jaroslav Juhan s navigátorom Antoniom Asturiasom sa na nom zú?astnil na Porsche 550 coupe s ?íslom šasi 001. V tom istom roku sa v továrenskom týme Porsche zú?astnil aj známeho závodu 24 hodín Le Mans, kde skon?il na 6. mieste. Auto zo závodu Panamericana 1953 môžete vidie? na videu:

Druhé video sa zaoberá 550 Spydrom celkovo. V 2:35 s je však ?as? s názvom Carrera Panamericana a na jeho konci presnejšie (3:10s) môžete vidie? dobové zábery Juhanovho Porsche 550 Spyder s ?íslom 154 ako prechádza cie?om.

V roku 1954 sa konal piaty ro?ník závodu La Carrera Panamericana. Jaroslav Juhan skon?il druhý (vo svojej triede) a celkovo štvrtý. Jazdil opä? na 550 Sypder tentoraz však na verzií coupe s ?íslom 56. (napr. na videu pri štarte 2:50s). Uvidíte však aj 550-tku s ?íslom 55, to bol Juhanov "kolega" Hans Herrmann. Ten skon?il prvý a Juhan len pár centimetrov za ním. Príjazd do cie?a je tiež na videu v ?ase 3:03s.

Jaroslav Juhan sa stretol alebo priatelil s ve?kými osobnos?ami automobilizmu napr. Eliška Junková, Ferdinand Porsche, Ferry Porsche, Carlo Abarth, Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Enzo Ferarri, Colin Chapman, John DeLorean, Giugiaro a mnohí ?a?ší. Zú?astnil sa taktiež množstva pretekov, ?i už to boli 24-hodinovky Le Mans, 1000 km Buenos Aires alebo spomínané Carrery Panamericany. Pri všetkých úspechoch, ktoré dosiahol v pretekaní, vždy len skromne povedal, že hlavným dôvodom bol obchod. Pretekal, aby predával a mal z ?oho ži?.

6. ro?ník legendárneho závodu La Carrera Panamericana sa už neuskuto?nil. Desiatky obetí, tohto závodu ukon?ili jeho pôsobenie. Zaujímavos?ou však je, že samotné prípravy prebiehali. V Porsche vyrobili modernejšiu 550-tku Spyder. Ke?že sa však už Panamericana nešla auto predali americkému hercovi Jamesovi Deanovi, ktorý sa v ?om 23. septembra 1955 zabil...

Jaroslav Juhan, ?estný ?len Porsche klubu CZ roku 2003 (viac informácií a zdroj fotky)

V pä?desiatych rokoch sa pres?ahoval do Paríža. Tam za?ínal u známeho ako predajca Porsche a neskôr doviezol a predávali aj Jaguáry E-Type. Do konca svojho života, ale žil v Ženeve vo Švaj?iarsku. Tam získal zastúpenie zna?ky Lotus ?i Aston Martin. Jeho dlhý a pestrý životný príbeh by sa nedal opísa? ani na dvadsiatich blogoch. Práve už vyššie spomínaná kniha "Jaroslav Juhan - Život bez brzd", Vám však poodkryje to najdôležitejšie z jeho života.

Jaroslav Václav Maria Juhan zomrel v úctyhodnom veku 90 rokov. D?a 28. októbra 2011 odišla výnimo?ná osobnos? svetového a ?eskoslovenského motoristického športu.

?es? jeho pamiatke.

 

Zdroje:
http://www.youtube.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Juhan

http://www.porsche-club.cz/porsche-classic-club/lide-a-porsche/152-estny-len-klubu-2003-jaroslav-juhan.html