Nová Paka part 2. - Autogalerie V.I.T.V.A.R, ?R

|


V druhom a závere?nom diely o putovní po Novo Packu si predstavíme Autoglériu V.I.T.V.A.R. Meno Vitvar je auto-moto nadšencom ur?ite známe. Áno, ide ?eskoslovenskú legendu motoristického športu Antonína Vitvara. Nenápadné múzeum okolo, ktorého bez problémov prejdete a ani si neuvedomíte, že tam nejaké vôbec bolo. Tak by som ho charakterizoval ja. Vchádzate dnu s malou duši?kou a dúfate, že tam budú aspo? tri autá. Krá?ate hore schodmi na druhé poschodie a v mysli máte, kde len tu môže by? to múzeum...? A ono tam vážne je. Takmer 20 automobilov s viac ako bohatou históriou k tomu motorky a dobové predmety, ktoré Vás vrátia do 30-tych rokov, ke? prvé miesta neboli len o výkone, ale najmä o odvahe...

Predaj?a áut zna?ky KIA a PEUGEOT sa nachádza v Novej Pake hne? oproti Penny Marketu. Je to budova, ktorá od polovice tridsiatych rokov patrila ?eskoslovenskej legende motocyklového a automobilového športu, pretekárovi Antonínovi Vitvarovi. Ten bol okrem iného spoluzakladate?om rýchlostného závodu „Krakonoš?v okruh“, ktorého sa aj ako pretekár zú?astnil. Okrem iného absolvoval závod 1000 mí? ?eskoslovenských a aj slávnu Rallye Monte Carlo. Zaujímavos?, ktorá nie je celkom známa je, že po druhej svetovej vojne zachránil dva z troch vyrobených závodných špeciálov Mercedes W 154. Jeden z nich môžete vidie? v pražskom Národnom technickom múzeu.
 
Antonín Vitvar
(Zdroj fotky)
 
Antonín Vitvar, okrem bohatej a úspešnej závodníckej kariére, v Novej Pake predával a opravoval motocykle zna?ky JAWA. Neskôr v tej samej budove vznikla Mototechna, a následne predaj?a Peugeotu a dnes sa tam predávajú aj automobily zna?ky KIA.
 
Samotné múzeum je dos? nenápadné a aj nám sa stalo, že sme ho „prešvihli“. Parkovanie rieši? nemusíte, ke?že oproti je už spomínaný obchod. Jednoducho len prebehnete cez cestu a ste tam. Múzeum sa nachádza na druhom poschodí a v chod je cez predaj?u, kde zaplatíte symbolické vstupné 100 CZK. Na už spomínanom poschodí absolvujete, nazvem to okruh, kde po každej strane Vás obkolesujú vystavované veterány. Ten, kto miluje autá si príde na svoje.

Na relatívne malom priestore Vás ?aká takmer 20 aut v top stave a medzi nimi napríklad ve?mi zaujímavá JAWA 750. Ide o závodný špeciál, z ktorého v roku 1935 bolo vyrobených 6 kusov. Presnejšie tri kupé a tri roadstre a všetky boli ?ervené. V roku 1935 sa písal tretí ro?ník Krakonošovho okruhu a už spomínaný Antonín Vitvar vyhral so spomínanou JAWOU na 154 kilometrov dlhej trati s priemernou rýchlos?ou 85 km/h. V roku 1936 taktiež vyhral, no priemernú rýchlos? posunul na rešpekt vzbudzujúcu rýchlos? 90 km/h.
 
JAWA 750
 
Druhý obdivuhodný model bol závodný Aero Minor, ktorý sa v júni roku 1949 zú?astnil 24 hodinového závodu v Le Man. V?aka výpo?tu výsledku pod?a koeficientu výkonnosti obsadila jeho posádka František Sutnar – Otto Krattner celkovo druhé miesto., ke? prešla 2392 kilometrov s priemernou rýchlos?ou 99,67 km/h. Jazdi Hodá? s Pochem došli celkovo trinásty. Dvojdobý vodou chladený štvorvalec s objemom 750 kubíkov dosahoval výkon 30 koní a maximálnu rýchlos? 130 km/h. 
 
Aero Minor
 
Pri závodných špeciáloch mi nedá nespomenú? vystavovanú Tatru 11 z ?íslom 109 z roku 1924. Ojedinelé závodné auto bolo postavené pre jazdca Josefa Ve?mi?ovského pre závodný okruh v Zirlerbergu a Alfskú jazdu. V oboch závodoch už spomínaný jazdec zví?azil. Auto malo predné brzdy (neskôr použité u T12) skráteným rozvorom a upraveným motorom.
 
Závodný špeciál Tatra 11
 
Zastúpenie však mali aj iné zna?ký a modely napríklad: Škoda a ich model Popular, Praga, Aero, Wikov, at?. Motorky reprezentovala krásna zbierka zna?ky JAWA a to konkrétne JAWA 500 OHC, závodný špeciál JAWA 350 OHV, JAWA 500 Rumpál, JAWA Robot a dva kusy moto-bicyklov Laurin & Klement.
 
JAWA 500 Rumpal

Na už spomínanom poschodí absolvujete, nazvem to okruh, kde po každej strane Vás obkolesujú vystavované veterány. Privíta vás Walter Junior a dva motocykle zna?ky Praga 500 z roku 1928 a 350z roku 1933.

Praga 500 NB

Potom prejdete dlhou „chodbou“ , kde je najviac vystavených exponátov z celého múzea. Nasleduje menšia miestnos? , kde sú vystavené napr. Wikov 7/28 limuzína alebo aj dva „motocykle“ Laurin a Klement z rokov 1902 a 1904.

?alej prechádzate cez miestnos? s vstavenými závodnými autami Aero Minor, ktorá je prepojená s legendárnymi motorkami zn. JAWA.
 
Po ich prejdení sa opä? dostávate na už spomínanú „dlhú chodbu“. V múzeu sme boli sami, nikto nám nestál za chrbtom a celkovo pôsobilo takou rodinnou atmosférou. Vystavené exponáty trefne dop??ali staré fotografie a artefakty, ktoré odkazovali, ako sa kedysi v tých miestach, kde leží múzeum, žilo, jazdilo a samozrejme pretekalo...
 
Úprimne, ve?mi ma prekvapilo a odporú?am ho každému, kto miluje autá.