Nová Paka part 1. - Múzeum Autoslužby Kon?ický, ?R

|


Pomaly kon?il august a my sme premýš?ali (priate?ka +ja), že by nebolo od veci ešte niekde na taký týžde? vyrazi?. Ke?že nie sme extra typy „plánova?ov", hne? prvý septembrový týžde? sme to zobrali do ?eska. Plán aj cie? cesty bol jasný: Žilina - Brno - Nová Paka, v okrese Ji?ín v Královohradeckom kraji. Dôvod? Krásne prostredie, predchádzajúca pozitívna skúsenos?, samozrejme celkom slušná auto-moto história a áno, máme tam známych :). Auto bolo pripravené, plná nádrž 98-?ky a mohlo sa vyrazi?. „Medzipristátie" v Brne trvalo 2 dni, ?ekli sme bary a mesto, na Agip-ke dotankovali nehorázne drahý benzín a smer Novo-Packo...

Tak ako už v predchádzajúcich blogoch aj v tomto sa budem venova?, ke?že milujem auta najmä im. Pod?a mojich skúseností je nielen v Novej Pake cíti? dos? silný vz?ah k autám. ?i už sú to samotné múzeá, auto-penu servisy pomaly v každom druhom dvore, ve?ký výskyt autobazárov, zaujímavá tuningová scéna a ?o sa týka profesionálov, tak napríklad BMW Team Krámsky sídli v ne?alekých Jilemniciach. K tomu samozrejme pridajte krásnu prírodu, pekné cesty pomedzi hory, klesania, stúpania, dobrý asfalt a zrazu za?ínate chápa? to magické slovo „okrsky“. Nie, nie je to o rýchlosti, je to o pocite. Bol som to ja, 200 koní a kus krásnej cesty, ktorá sa otvárala po každej zatá?ke, ako z ?ias zlatej éry rally, ke? Vám cestu ukazovali uhýbajúci sa diváci tesne pred vašim autom. Rádio vypnuté, okná dole a za zvuku strie?ania z výfukov pri každom podradení pred zatá?kou resp. preradení po zatá?ke ste mali pocit, že táto „rýchlostná skúška“ musí by? Vaša...
 
V tejto, prvej ?asti si predstavíme Múzeum Auto služby Kon?ický, ktoré sa nachádza už v spomínanej Novej Pake. Všetko je na jednom mieste a samotná návšteva Vám ve?a ?asu nezaberie. Pár strohých informácií s cenovkou jednotlivých modelov. Ja som ju bral skôr ako povinnú zastávku, aby som si do budúcna nevy?ítal, že bol som tam a nepozrel ju.
Predajnú halu plnú áut nájdete na Pražskej ulici 470 (bývalá hala ZPA) v Novej Pake. Ur?ite ju neminiete je hne? pri hlavnej ceste. Po zaplatení vstupného môžete obdivova? a pokia? máte peniaze aj kúpi? samotné vystavované autá. V priestrannej hale sú historické vozidlá delené do dvoch základných skupín.

SN154027.JPG SN154026.JPG
Na jednej strane sú ?isto vojenské vozidla, kde prevládajú americké zna?ky ako Jeep, Dodge ?i Ford a pár motocyklov napr. Royal Enfield Bullet. Za zmienku stojí najmä krásne zreštaurový "púštny" Jeep Willys ur?ený pre „púštne krysy“ vyzbrojený dvoma gu?ometmi a „miliónom“ kanistrov na vodu a benzín.

SN154020.JPG

Naproti nim sú klasické a športové vozidlá. U m?a by vyhral modrý Peugeot 172M s objemom 750cm3 z roku 1922. Krásnu aerodynamickú karosériu potiahnutú modrou kožou by si mohol hockto pomýli? zozadu s legendárnou bugattkou. Auto bolo po staršej renovácií a cenia si ho na 499.000 czk.

SN154022.JPGSN154023.JPG

Za zmienku stoji aj Jaguár E-type v stave, ktorý by si ?ím skôr zaslúžil renováciu. Ke?že m?a, ale aj tak najviac pri?ahujú klasické závodné vozidlá, za zmienku stojí aj žltý Austin Sebering alebo Triumph GT6 MK 3.

austin.JPG SN154024.JPG

Úprimne z celej „výstavy“ mám zmiešané pocity (to odzrkad?uje aj po?et fotiek). Nie, nuda to nebola, ale poznáte ten pocit, že to nie je ono... .
Samotná prehliadka Vám však ve?a ?asu nezaberie (pokia? nejdete za nie?ím konkrétnym) a aj to jeden z dôvodov pre?o, ke? milujete autá, nie je od veci zastavi? sa.